שלב ראשון בחזרה לארץ הוא מציאת עבודה ההולמת את כישוריכם והידע שצברתם. לתכנית קשר ישיר ואישי עם מעסיקים רבים בתעשייה ובאקדמיה.
נוכל להניח את קורות חייך על שולחנו של מנהל ההשמה ולעקוב ולעדכן אחר התקדמות תהליך ההשמה. נציע לך משרות מתאימות ונפנה עבורך למעסיקים חדשים שעדיין לא שותפים בתכנית.

 
 

התכנית מושתתת על יחס וליווי אישי לאורך כל תהליך החזרה. לשם כך אנו מפעילים מתאמי קשר אישיים לכל אקדמאי המעוניין לחזור. מתאם הקשר ילווה אתכם ויסייע לכם החל במציאת עבודה וכלה בכל תהליכי הקליטה והחזרה. התכנית מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם המעסיקים, המשרדים המטפלים והארגונים השונים כדי להקל את חזרתכם לארץ.

 
 
התכנית הוקמה על בסיס החלטת ממשלה לטיפול בנושא "בריחת המוחות". אנו עוסקים באיסוף נתונים, עריכת סקרים ומחקרים וגיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות במדינה.
גם אתם יכולים להשפיע – הצטרפותכם לתכנית תאפשר לכם להשתתף בסקרים ולשפר את מאזן Brain Drain / Brain Gain הישראלי.
 
 
 
 
הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית
הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מעוניינת בגיוס מועמדים מובילים למשרות במסלול האקדמי בדרגת מרצה/מרצה בכיר לשנה האקדמית תשע"ח. תחולת המינוי: מה-1 ביולי 2017 (סמסטר א') או מה-1 בדצמבר 2017 (סמסטר ב'). תחומי המחקר המבוקשים הם כדלקמן:
ביה"ס לרפואה:
מדעים ביו-רפואיים, הכוללים (אך לא מוגבלים ל-) אימונולוגיה, ביולוגיה התפתחותית, ביולוגיה מערכתית (ביואינפורמטיקה), ביולוגיה תאית, מטבוליזם, מיקרוביולוגיה (כולל וירולוגיה ופרזיטולוגיה), נוירוביולוגיה, פיזיולוגיה.
ביה"ס לרוקחות:
מדעי הרוקחות, דרכי וצורות מתן תרופות, תיעול תרופות לאברי מטרה, ננו-רפואה וננו-רוקחות, רוקחות פיזיקלית, מחקר תרופתי (פרמצבטי).
על המועמדים/ות להיות בעלי תואר דוקטור (PhD, MD) אשר הדגימו מצוינות ויצירתיות בלימודי הדוקטורט ובהשתלמות הבתר-דוקטורט בחו"ל. מצופה מהמועמדים/ות שייקלטו לקיים תכנית מחקר עצמאית ותחרותית ולהשתתף בהוראת תלמידי בוגר ותלמידים לתארים מתקדמים.
וועדת החיפוש של הפקולטה תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה במהלך נובמבר 2016-ינואר 2017.
מועד אחרון להגשה: 31 באוקטובר 2016
להגשת מועמדות- https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/Home/AcademicPositions/Pages/default_he.aspx 
 
Medtronic (Given Imaging)

Job requirements:

·         MSc/ PhD in physics/ Mechanical/ Electrical Engineering

·         5 years of experience in Optics/ Electro-optic field

·         Visionary and ability of strategic thinking

·         Good presentation skills in English and Hebrew

 

 

Job Description:

Be part of Medtronic Yokneam (Given Imaging) New Growth team reporting to the chief Scientist in charge of:

·         Conducting research and plans development and design of electroptic medical devices in the field of light sensitive devices, near infrared, fluorescence and other light emitting devices.

·         To design and develop prototypes and components to meet the specifications

·         Serves as a professional advisor to the Chief Scientist and his team

·         Work in cooperation with other R&D groups

·         Conduct application analysis to determine commercial, scientific and medical, use for electro-optical devices.

 
SundaySky
SundaySky is seeking  a Team Leader with proven programming experience and strong Back-End skills.
As a Team Leader  you  will:
  • Form a new team to develop state of the art web applications
  • Be material in defining architecture and technologies together with technical leads
 
The web applications will include complex  video authoring and administration tools
 
  • At least 3-year experience as team leader in charge of building successful web applications
  • Experience in Agile management
  • At least 6-year hands on experience in modern Backend Development (JavaSpring/NodeJS/Python/Ruby)
  • Hands-on experience with JavaScript
  • Strong technological skills- Have the ability to guide the team
  • Great personal skills