שלב ראשון בחזרה לארץ הוא מציאת עבודה ההולמת את כישוריכם והידע שצברתם. לתכנית קשר ישיר ואישי עם מעסיקים רבים בתעשייה ובאקדמיה.
נוכל להניח את קורות חייך על שולחנו של מנהל ההשמה ולעקוב ולעדכן אחר התקדמות תהליך ההשמה. נציע לך משרות מתאימות ונפנה עבורך למעסיקים חדשים שעדיין לא שותפים בתכנית.

 
 

התכנית מושתתת על יחס וליווי אישי לאורך כל תהליך החזרה. לשם כך אנו מפעילים מתאמי קשר אישיים לכל אקדמאי המעוניין לחזור. מתאם הקשר ילווה אתכם ויסייע לכם החל במציאת עבודה וכלה בכל תהליכי הקליטה והחזרה. התכנית מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם המעסיקים, המשרדים המטפלים והארגונים השונים כדי להקל את חזרתכם לארץ.

 
 
התכנית הוקמה על בסיס החלטת ממשלה לטיפול בנושא "בריחת המוחות". אנו עוסקים באיסוף נתונים, עריכת סקרים ומחקרים וגיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות במדינה.
גם אתם יכולים להשפיע – הצטרפותכם לתכנית תאפשר לכם להשתתף בסקרים ולשפר את מאזן Brain Drain / Brain Gain הישראלי.
 
 
 
 
Cyber DriveWare

We are currently recruiting R&D people, in various fields of expertise. The developers will join our R&D team which develops a whole system comprising of hardware (PCBs), low-layer algorithms and more.

Daily tasks include:

- developing applications for Windows PC or Mobile

- Designing and conducting experiments, as well as analyzing results and concluding conclusions

- Beta testing of our product

- Windows / Linux Low-level programming such in the Kernel rings 0-3


Required Skill Set (either of the following) 

- Expertise with the world of cyber security such as with malware (offense or protection)

- Expertise with malware forensic or malware reverses engineering

- Expertise with MBR / NTFS

-Expertise with pre-boot technologies such as PXE

- Experience with security solutions for endpoint /datacenter / hypersonic environments

- Experience with firmware or firmware virus

- Experience managing destructive-malware crisis

- Experience developing a driver / filter-driver / overlay-driver

- Experience developing in the HAL / kernel layers

- Experience with conducting and managing technology-related experiments

- Experience developing database applications

- Experience developing standard (GUI) applications

- Expertise as IT professional / CISO, such as : managing data centers, server side, virtual environments

- Expertise with Linux as IT manager or developer

- Experience developing hardware product which relates to the mentioned fields 

- Experience developing in the virtualization world (VMWare, hypervisor, etc.)

- Security Classification a plus

Additional

The work is super-exciting. You will work with worldwide experts in the field.

Your job will provide a strong sense of mission and satisfaction.

 
Picscout

Computer Vision/ Machine Learning Algorithm researcher

Your Next Challenge:

In this role you will design and prototype image-processing/ Machine Learning algorithms as a member of an R&D team

 

What You’ll Need:

• Experience developing Computer Vision algorithms / Machine Learning using C++ / Matlab 
• Master's degree or thesis in the area of Image Processing / Computer Vision/Machine Learning
• Ability to independently invent, research and prototype new ideas 
• Ability to work with programmers to convert prototype into a working application 
• Good technical English


Who we are:
Founded in 2002, PicScout™ is an information company that commands the world's largest index of fingerprinted and owner identified images. From this asset base, PicScout enables clients to both protect and promote image usage across digital platforms and devices by using the company’s proprietary and highly scalable image recognition fingerprinting technology.
As the global leader in image tracking, enabler of client image monetization services, and the standard for image credit, PicScout created the image copyright protection marketplace through its widely used ImageTracker™ product and is now leading the way for image commerce to become a legitimate Internet economy.
Getty Images, a leading creator and distributor of visual content and other media, acquired PicScout in April of 2011. The acquisition was driven by the opportunity to grow and expand PicScout's business to the benefit of contributors, customers and the industry as a whole.


 

 
PeerApp
PeerApp is seeking for talented engineers to join our growing Data Flow development team. In this position, the engineer will be required to explore new IP protocols which are becoming very common worldwide and integrate them into our caching product and in addition, to sustain current protocols.
 
Qualifications
 • 5+ years of experience in developing C / C++ on Linux.
 • Bachelor’s degree in computer science from university institution.
 • Expert in IP protocols like HTTP, HTTPS, RTMP, HLS, Video Streaming, Peer to Peer, TCP-IP and UDP.
 • Familiar with YouTube application protocol.
 • Ability to explore new protocols behavior (reverse engineering).
 • Highly Experience with high-performance application environments
 • Scripting knowledge such as shell, perl
 • Experience in multi-threaded development
 • Highly Debugging abilities.
 • Hacker” personality – fast with new technologies.
 • Highly motivated and self-learning skills
 • Excellent communication skills
 • Fluent English