מי יכול להירשם לתכנית: התכנית פונה תושבים חוזרים, מתחומי הטכנולוגיה והמדע שצברו ידע וניסיון במקצועות הטכנולוגיה והמדע בחו"ל, ובעלי פוטנציאל להשתלב בתעשיית עתירת הידע בישראל.
המאגר הינו אנונימי ובאפשרותך להירשם בשם פרטי בלבד וללא פרטים מזהים – לבחירתך.
*
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההרשמה למאגר התוכנית להשבת אקדמאים הינה בהתאם לרצונך והסכמתך, ומטרת ההרשמה הינה סיוע בשילוב תושבים חוזרים, מתחומי הטכנולוגיה והמדע שצברו ידע וניסיון במקצועות הטכנולוגיה והמדע בחו"ל בתעשיית עתירת הידע בישראל. מאגר המידע ישמש את מפעילי התוכנית אשר יהיו רשאים להעביר את המידע למחזיקים מטעמה. באפשרותך להסיר עצמך מהמאגר על ידי שליחת מייל בקשת הסרה לכתובת info@israel-braingain.org.il בצרוף כתובת המייל איתה נרשמת לתכנית.