ביטוח לאומי - מידע ואישורים במייל

 
 
 


כחלק ממאמצי התכנית להקל את דרככם חזרה לישראל, חברו התכנית והמוסד לביטוח הלאומי והקימו ערוץ מהיר לקבלת מידע והאישורים הנדרשים. ביטוח לאומי העמיד לרשות התכנית איש קשר בכיר שמטפל באנשי התכנית.

 
איך זה עובד ומה צריך לעשות?

לקראת החזרה לארץ:

  • כחודש לפני החזרה - פנו למתאם הקשר, העבירו פרטים מזהים, ובקשו לברר מה עליכם לעשות לקראת החזרה (החזרתכם למעמד תושב בביטוח לאומי  תלויה בזמן השהות, הקצבאות השונות ניתנות בהתאם לזכאים לחוק וכו')
  • אנחנו נעביר את המידע לביטוח לאומי ונעדכן אתכם לגבי זכויות, חובות אם יש, תשלום הפדיון וכו' 
  • שבועיים לפני החזרה מלאו את הטפסים המצורפים, הקפידו למלא את כל המידע, כולל פרטי טיסה ומועד נחיתה
  • מתאם הקשר יוודא שהטפסים מלאים כראוי לפני העברתם לטיפול הביטוח הלאומי
  • מספר ימים לאחר נחיתתכם בארץ תקבלו את האישורים הנדרשים

בנוסף, באפשרותכם לקבל מידע בכל עת - פנו למתאם הקשר הישיר שלכם עם פרטי הזהות שלכם ופרוט המידע שתרצו לקבל, גם לפני ההתארגנות לחזרה.