הארכת תושבות לפוסטדוקטורנטים

 
 
 

בתיאום בין התכנית להשבת אקדמאים לביטוח לאומי יתאפשר לרשומים בתכנית להשבת אקדמאים לפנות דרכה לבטוח לאומי על מנת לבחון אפשרות להארכת תושבות מעבר ל-5 שנים, ועד 7 שנים.
לצורך כך על הפוסטדוקטורנטים להירשם לתכנית להשבת אקדמאים. למי שכבר רשום, יש לפנות למתאם הקשר שלכם או לצור קשר באתר, ולבקש את הארכת התושבות לפני תום 5 שנות שהות בחו"ל וכן לצרף מסמך מהאוניברסיטה בה אתם שוהים המאשר את המשך שהותכם לצורך פוסטדוקטורט במוסד, בציון השנים בהם אתם מתכוונים לשהות בו. דוגמה למסמך זה ניתן למצוא כאן.
ביטוח לאומי יבחן את הבקשה ואת התשובה תקבלו באמצעות התכנית להשבת אקדמאים. 
זו הזדמנות עבור הפוסטדוקטורנטים להקלת תהליך החזרה לישראל וחסכון בתשלום פדיון ביטוח בריאות עם החזרה, כאמור – עד 7 שנות שהייה בחו"ל.