אודות

 
 
 
  • אודות התכנית
    התוכנית מבקשת להגדיל את כוח האדם המיומן בתעשיית עתירת הידע בישראל בהתבסס על אנשי מקצוע ישראליים בחו"ל מתחומי הטכנולוגיה והמדע אשר צברו ידע וניסיון בתעשיית עתירת הידע בחו"ל. התוכנית מיועדת לישראליים המבקשים להשתלב בתעשייה בישראל תוך דיאלוג רצוף עם מעסיקים המעוניינים להעסיק כח אדם איכותי ובעל ניסיון.
    בעקבות החלטת ממשלה 2292 , התוכנית הלאומית להשבת אקדמאיים עוברת תהליך של שינוי במטרה לתת מענה למחסור בכוח אדם מיומן לתעשיית ההייטק, באמצעות התמקדות בחיבור בין מעסיקים בתעשייה עתירת הידע בישראל ובין אנשי מקצוע ישראליים בחו"ל מתחומי הטכנולוגיה והמדע.

  • למי מיועדת התכנית
    התכנית מיועדת לישראלים - תושבים חוזרים, מתחומי הטכנולוגיה והמדע שצברו ידע וניסיון במקצועות הטכנולוגיה והמדע בחו"ל, ובעלי פוטנציאל להשתלב בתעשיית עתירת הידע בישראל. כמו כן, מיועדת התכנית למעסיקים בתעשיית עתירת הידע בישראל המעוניינים להעסיק כח אדם איכותי ובעל נסיון בינלאומי החוזר מחו"ל לישראל.