מדיניות התוכנית

 
 
 
התכנית הלאומית להשבת אקדמאים מתרכזת בשני מישורים עיקריים:
  • עזרה פרטנית - פיתוח כלים לעזרה פרטנית לאקדמאים החפצים לחזור לישראל. לצורך כך פיתחנו מודל של סיוע אישי וישיר תוך הסתייעות באנשי קשר אישיים במוסדות המטפלים ואצל מעסיקים המעוניינים לקלוט את האקדמאים החוזרים עם נסיון עשיר שצברו מעבר לים. 
  • מחקר וגיבוש מדיניות – התכנית עוסקת באיסוף נתונים, סקרים ומחקר במטרה להבין את תופעת "בריחת המוחות" הישראלית. לצורך כך משתפת התכנית פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הות"ת וגורמים נוספים.
התכנית החלה פעילות זו במחצית השנייה של שנת 2013 וממצאי הסקרים והעבודות יתפרסמו בפרק "סקרים שנעשו על ידי התכנית" . בנוסף, מאגר האקדמאים של התכנית הינו המאגר הגדול ביותר וודאי המעודכן ביותר הקיים היום בארץ. נתוני חלקיים של המאגר נמצאים בפרק "מי כבר רשום לתוכנית".