מחקרים ופרסומים

 
 
 

התכנית מנסה לרכז את מרבית המידע הקיים כיום אודות אקדמאים ישראלים הנמצאים בחו"ל. להלן רשימה של כל הסקרים והעבודות שהגיעו לידינו, וכן מידע נוסף שרלוונטי לנושאים בהם עוסקת התכנית. אם אתם מכירים עבודות רלוונטיות נוספות – נשמח לפרסמם אם תעבירו אותם אלינו.