מחקרים ופרסומים שנעשו על ידי / עבור התכנית

 
 
 

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים הוקמה תחת החלטת ממשלה לטיפול בנושא "בריחת המוחות" מישראל. התכנית מבצעת סקרים, מחקרים ואיסוף נתונים בכל הקשור ל"בריחת המוחות" מישראל באופן כללי, תוך התמקדות בסקטורים מסוימים ועל פי דרישות וצרכים העולים במהלך העבודה, במטרה לגבש המלצות לגורמי המדיניות הממשלתיים.


הסקרים שיערכו יפורסמו באתר התכנית ויהיו זמינים לציבור.
זו הפעם הראשונה שממשלת ישראל מקימה מאגר של האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל לצורך שמירה על קשר שוטף, עדכון, שליחת הצעות עבודה וסיוע בחזרה לישראל. במסמך המצורף תוכלו למצוא את אפיון ופילוח הרשומים לתכנית. מידי כחצי שנה נעלה מסמך מעודכן בנושא זה.


תחום חדש נוסף שהתכנית הנהיגה הוא עריכת סקרים שנתיים, בשיתוף הלמ"ס, לצורך כימות ואפיון האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל לפי תארים, מקצועות לימוד וזמן שהיה בחו"ל. בכוונת התכנית לעדכן סקר זה פעם בשנה על מנת לעקוב אחר המגמות ולהסיק מסקנות בהתאם.

 

נתוני אקדמאים בחו"ל

מחקר בנושא פערי הכשרות האקדמיה בישראל לצרכי המשק
  • דוח מסכם - מחקר בנושא רמת המיתאם בין הכשרות האקדמיה לשוק העבודה הישראלי, בדגש תעשיית ההייטק - 2017

דוחות פעילות התכנית להשבת אקדמאים

מחקרים ועבודות בתחומים שונים


  


התכנית שמחה לשתף פעולה עם חוקרים וגופים העוסקים בחקר "בריחת המוחות" ופתוחה להצעות

ניתן לפנות למנהלת התוכנית