תכניות באקדמיה הישראלית

 
 
 

תוכנית

 תכנית מרכזי המצוינות ( I-CORE)

זכאות

ללא מגבלת זמן שהייה בחו"ל. חוקר חדש הינו חוקר שטרם נקלט במוסד מחקר או במוסד להשכלה גבוהה בישראל, ללא תלות בשהות מוקדמת בחו"ל.

גוף מטפל

ות"ת/ מל"ג והקרן הלאומית למדע

מידע נוסף

ויצירת קשר

תכנית ICORE

יצירת קשר

תכנית מרכזי המצוינות היא תכנית שמטרתה חיזוק המחקר המדעי בישראל וביסוס מעמדו כגורם מוביל בעולם, וזאת באמצעות יצירת מסה קריטית והעצמת היתרונות היחסיים בתחומי מחקר נבחרים במוסדות השונים. במסגרת התכנית מוקמות ומשודרגות תשתיות מחקריות משותפות לכלל החוקרים במרכז.

במסגרת גל א` של התכנית קמו 4 מרכזי מצויינות באוקטובר 2011 ובמסגרת גל ב` של התכנית יוקמו 11 מרכזי מצוינות במהלך 2013 במגוון תחומים מחקריים. בנוסף לחוקרים החברים במרכז המגיעים ממוסדות שונים בארץ, אל כל מרכז מצוינות מצטרפים חוקרים ישראליים חדשים ומבטיחים שמינויים מלווה במענקים נדיבים. החוקר החדש מצטרף לחוקרי המרכז ונהנה משימוש בתשתיות מחקר מתקדמות המוקמות ומשודרגות במסגרת המרכז, וכן מתקציב נכבד המיועד לפעילות שוטפת של המרכז ובכללה פעילות בינלאומית, מלגות לתלמידי מחקר ועמיתי מחקר בתר-דוקטורנטים, שימוש בציוד וחומרים, וכוח-אדם טכני ואדמיניסטרטיבי הנותן שירותים למרכז.                

חוקר חדש המבקש להצטרף למרכז מצוינות, צריך במקביל להתקבל למוסד להשכלה גבוהה כסגל אקדמי בתקנים הרגילים במסלול קביעות, או למוסד אחר (מכון מחקר או בית חולים).

תוכנית

מרכז לחקר הים התיכון  

זכאות

ללא מגבלת זמן שהייה בחו"ל  

גוף מטפל

ות"ת/ מל"ג  

מידע נוסף

ויצירת קשר

יצירת קשר: המנהל המדעי של המרכז- פרופ` צבי בן- אברהם, ראש בית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ`רני באוניברסיטת חיפה. לשליחת מייל

המרכז הלאומי לחקר הים התיכון בהובלת אוניברסיטת חיפה, מוקם על מנת לתת מענה לצורך מערכתי בחקר הים התיכון והקמתן ושדרוגן של תשתיות פיזיות ואנושיות בתחום.                .

לאחר יציאה לקול קורא תחרותי נבחרה קבוצה בהובלת אונ` חיפה בה שותפים הטכניון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר- אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, מכון וייצמן למדע, המכון הגיאולוגי והמרכז לחקר ימים ואגמים .

חוקרים חדשים יקלטו כאנשי סגל בשנים הראשונות לפעילות המרכז במוסדות אלו .

תוכנית

מרכז לתחליפי דלק ע"י פיתוח מקורות כח חדשניים להנעה חשמלית  

זכאות

ללא מגבלת זמן שהייה בחו"ל  

גוף מטפל

ות"ת/ מל"ג, משרד רוה"מ והקרן הלאומית למדע  

מידע נוסף

ויצירת קשר

יצירת קשר: רכז מדעי- פרופ` דורון אורבך, בר-אילן. לשליחת מייל  

ב"מרכז לתחליפי דלק ע"י פיתוח מקורות כח חדשניים להנעה חשמלית" שותפים 11 חוקרים ותיקים מ-4 מוסדות שותפים: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון והמרכז האוניברסיטאי אריאל. חוקרים חדשים יקלטו כאנשי סגל בשנים הראשונות לפעילות המרכז במוסדות אלו .

תוכנית

INNI - התכנית הלאומית לננוטכנולוגיה שלב ב'

זכאות

ללא מגבלת זמן שהייה בחו"ל

גוף מטפל

מנהלת מגנט המדען הראשי- משרד הכלכלה, אוצר,ות"ת, המדע

מידע נוסף

ויצירת קשר

מידע על התכנית

ליצירת קשר

לשליחת מייל

התכנית מעניקה תמיכה ממשלתית של סלי קליטה למדענים חדשים הכוללים ציוד אישי, מימון קבוצות מחקר, מלגות ,בנייה והתאמת מעבדות ייעודיות בגובה של עד 500 אלפי דולר למדען חדש.

תוכנית

מלגות אלון למדענים צעירים מצטיינים

זכאות

ללא מגבלת זמן שהייה בחו"ל

גוף מטפל

ות"ת/מל"ג

מידע נוסף

ויצירת קשר

מידע על התכנית

יצירת קשר: לבירורים נוספים והגשה יש לפנות לאחראי באוניברסיטה הקולטת על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור.

תכנית המלגות ע"ש אלון לקליטת סגל צעיר מצטיין מיועדת לתמיכה במדענים צעירים מצטיינים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה מלאה .

התוכנית היא תחרותית ומבוססת על הצטיינות אישית, ללא קביעת מכסה לכל אוניברסיטה או לכל תחום. בסך-הכל מוענקות בכל שנה כ-20 מלגות חדשות.

האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט את המלגאים בתום שלוש שנות המלגה ולכלול את מימון משרתם בתקציבן הרגיל, וכך מובטחת קליטת הזוכים במלגות במערכת האוניברסיטאית בישראל. גובה המלגה הוא כעלות המשרה בה נקלט המועמד באוניברסיטה (בדרך-כלל מרצה או מרצה בכיר). בנוסף לכך מקבלים המלגאים מענק חד-פעמי לרכישת ציוד .

תוכנית

תכנית המלגות ע"ש מעוף לקליטת סגל צעיר מצטיין מבני המיעוטים

זכאות

ללא מגבלת זמן שהייה בחו"ל

גוף מטפל

ות"ת/מל"ג

מידע נוסף

ויצירת קשר

מידע על התכנית

יצירת קשר: לבירורים נוספים והגשה יש לפנות לאחראי באוניברסיטה הקולטת על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור .  

תכנית המלגות ע"ש מעוף לקליטת סגל צעיר מצטיין מבני המיעוטים,בשיתוף עם קרן כהנוף,מיועדת לעידוד קליטת מרצים ערבים-ישראלים מצטיינים באוניברסיטאות ובמכללות ותחילתה בשנה"ל תשנ"ו. במסגרת התכנית מחולקות מדי שנה עד 7 מלגות תלת-שנתיות .

המלגאים נבחרים על-ידי ועדה שממנה יו”ר הועדה לתכנון ולתקצוב והם מתמנים לדרגת “מרצה”, “מרצה בכיר” או “פרופסור חבר”, כמינוי ראשון במשרה מלאה. המלגות ניתנות לשלוש שנים רצופות ושיעור המלגה שווה לעלות ממוצעת של איש סגל אקדמי בדרגה מקבילה (מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר). בנוסף מקבלים המלגאים מענק חד-פעמי לרכישת ציוד. המוסדות מתחייבים לכלול את מימון משרת המלגאים בתקציבם הרגיל בתום המלגה .

תשע"ג תהיה השנה האחרונה של שיתוף הפעולה עם קרן כהנוף, וזאת בשל התפרקות הקרן. בימים אלה מחפשת ות"ת שותף אסטרטגי שיחליף את קרן כהנוף החל מתשע"ד .

תוכנית

Marie Sklodowska-Curie Actions

זכאות

מגבלת שהות בישראל של עד 12 חודשים בארץ במהלך 36 החודשים הקודמים למועד סגירת הקול הקורא (מקסימום 364 ימים!)

גוף מטפל

ISERD , המנהלת הישראלית לתכנית המחקר והפיתוח של המחקר האירופי

מידע נוסף

ויצירת קשר

מידע על התכנית

ליצירת קשר: סמדר הירש או אורנה זוהר


IF - Individual Fellowship
תכניות המיועדות לפוסטים ולשבתונים.
נושאי המחקר: אין מגבלה - Bottom-Up.
אחוז העסקה במוסד מארח: 100% (חובה)
משך הפרויקט: 12-24 חודשים
מימון:
מענק מחיה שערכו 5,250€ עלות מעסיק!
מענק ניידות שערכו תלוי במצב האישי (500€ לחודש).  גובה שני המענקים נגזר גם מיוקר המחיה בה יישהו בשבתון. הנתון מתעדכן אחת לשנה לערך.
המוסד המארח מקבל 800€ לחודש הוצאות אירוח + 650€ לחודש לניהול הפרויקט.
בפרויקטים אלו ניתנת הזדמנות להכיר סביבה מחקרית חדשה ולבחון אפשרות התשקעות, אולם המוסד המארח אינו מחוייב להמשיך העסקה של החוקר האורח לאחר סיום הפרויקט (השבתון).
 
COFUND - Co-funding or Regional, National and International Programs
תכניות מארי קירי המציעות מימון נוסף לתכניות איזוריות ולאומיות, קיימות וחדשות, למלגת מו"פ בשני מסלולים: דוקטורט וקידום הקריירה (פוסט-דוקטורט או שבתון).
תכנית COFUND נועדה לתמוך ולחזק תכניות בינלאומיות קיימות וחדשות.
נושאי מחקר: אין מגבלה - Bottom Up.
אחוז העסקה במוסד המארח: 100%(חובה)
משך הפרויקט: בהתאם לתנאי הקרן.
מימון: בהתאם לתנאי הקרן.
בפרויקטים אלו ניתנת אפשרות לבחון סביבה מחקרית חדשה ולבחון אפשרות השתקעות, אולם המוסד המארח אינו מחוייב להמשיך העסקה של החוקר האורח לאחר סיום הפרויקט.
 

מידע על תכניות COFUND אירופאיות שונות

תוכנית

ERC

זכאות

 

גוף מטפל

ISERD , המינהלת הישראלית לתכנית המחקר והפיתוח של המחקר האירופי

מידע נוסף

ויצירת קשר

יצירת קשר: 

 
תכנית ה ERC מבוססת בראש ובראשונה על חוקרים מצטיינים בתחומם ועל מחקר פורץ דרך.
תכנית ה ERC מחולקת למספר תכניות:

חוקרים צעירים (2-7 שנים לאחר PhD )

חוקרים המוגדרים ב consolidators(7-12 שנים לאחר PhD )

חוקרים מתקדמים (מ- 12 שנים לאחר PhD ואילך)

 

הצטיינות החוקרים נמדדת בין היתר ע"י מספר הפרסומים בעיתונים מדעיים נחשבים בתחומם וגם כלליים, על מספר האזכורים (citations ), הזמנות לכנסים, פטנטים וכו`.  

 

נושאי המחקר:

התוכנית מעודדת מחקר פורץ דרך, בדרך כלל בעל רמת סיכון מסוימת, שיוכל לשנות את פני התחום המדעי הספציפי.

הדגש הוא על מחקר בסיסי.

התכנית הינה תכנית פתוחה מבחינת נושאי ההגשה.

ההגשה עצמה נעשית בצורה אלקטרונית, דרך אתר האינטרנט של תכנית המסגרת.

הצעת המחקר מוגשת בשיתוף עם המוסד האקדמי, כאשר המוסד מבחינתו מתחייב לתמוך בחוקר לאורך שנות המחקר.  

משך המחקר: עד 5 שנים.

גובה מענק המחקר:

חוקרים צעירים– עד 1.5 מיליון יורו

חוקרים המוגדרים consolidators - עד 2 מיליון יורו

חוקרים מתקדמים– עד 2.5 מיליון יורו


ציפיות מהחוקר:

מצופה מחוקר מתקדם להקדיש לפחות 30% מזמנו למחקר הספציפי, ולהימצא במוסד אירופאי (ישראל כלולה בהגדרה זו) לפחות 50% מזמן הפרויקט.

מצופה מחוקר צעיר + consolidator להקדיש לפחות 50% מזמנו למחקר הספציפי, ולהימצא במוסד אירופאי לפחות 50% מזמן הפרויקט.

 

תוכנית

תכנית לקליטת מדענים עולים מחו"ל- קמ"ע דור ב`

זכאות

על המועמד חלים התנאים הבאים:

המועמד עונה להגדרת מדען עולה (לפי חוק השבות של משרד הפנים) וביום בחירתו לתוכנית לא חלפו יותר מ-3 שנים מיום עלייתו.

המועמד לא הועסק קודם לכן בסיוע של המרכז לקליטה במדע.

גיל המועמד ביום עלייתו לישראל היה 45 ומעלה.

המועמד יהיה ביום בחירתו לתוכנית בעל ותק של לפחות 15 שנים מאז קבלת התואר השלישי.

המועמד עסק במחקר ו/או בפיתוח לפחות 10 שנים מתוך 15 השנים האחרונות.

המוסד מתכוון להעסיק המועמד במינוי באחת מהדרגות: מרצה, מרצה בכיר או פרופ` חבר או כחוקר בדרגות המקבילות להן.

 

גוף מטפל

משרד העלייה וקליטה בשיתוף ות"ת/מל"ג

מידע נוסף

ויצירת קשר

מידע על התכנית

יצירת קשר: לבירורים נוספים יש לפנות לדגנית כהן, מרכזת תכניות המשך - קליטה במדע .  

במסגרת התכנית ניתן סיוע ממשלתי על ידי המשרד לקליטת העלייה וות"ת להשתתפות במימון העסקתו של המדען העולה לתקופה של עד 5 שנים בצורה פוחתת. תמיכה זו מותנית בהוצאת מינוי בפרוצדורות אקדמיות מתאימות ועד לקליטת המדען בתקן קבוע במוסד. הבחירה לתכנית הינה תחרותית ומתבצעת במענה לקול קורא המתפרסם אחת לשנה. הגשת המועמדות במענה לקול קורא מתבצעת ע"י המוסד הקולט (בכל אוניברסיטה בלשכת הרקטור או בלשכת סגן הנשיא למחקר קיים רפרנט המטפל בקליטת מדענים עולים או תושבים חוזרים).