תכניות מדען ראשי ליזמים וחברות

 
 
 

לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (לשעבר המדען הראשי במשרד הכלכלה) מגוון תוכניות ייעודיות ליזמים. התכניות השונות פונות ליזמים בשלבי פיתוח שונים - החל משלב הרעיון, דרך הקמת חברת סטרטאפ וכלה בהשתתפות בהוצאות המחקר והפיתוח של חברות בוגרות. בפרק זה ריכזנו עבורכם תכניות ייעודיות ליזמים ואת תוכנית ההשתתפות במו"פ לחברות בוגרות .

בנוסף תוכלו למצוא מדריך למגוון תוכניות רשות החדשנות באתר הרשות.
וניתן למצוא מידע עדכני לגבי כל תכניות התמיכה והעידוד בחוברת המידע החדשה של רשות החדשנות (נובמבר 2016)

תוכנית החממות

על פני הארץ פרוסות כ-20 חממות המיועדות להקמת חברות סטרטאפ טכנולוגיות הדורשות מחקר ופיתוח.

ללא מגבלת תואר או זמן שהייה בחו"ל

חברות חממה הן חברות ישראליות הפועלות בתוך מסגרת אחת החממות ברחבי הארץ.

עליך למצוא חממה שתהיה מעוניינת להשקיע בפרויקט ויחד איתה להגיש את הפרויקט לאישור ומימון.  

מנהלת החממות

רשות החדשנות 

אתר מינהלת החממות

 

לפרטים נוספים: אניה אלדן, מנהלת תכנית החממות

תכנית תנופה

מיועדת לקידום ראשוני של מיזם טכנולוגי כשלב מקדים לגיוס כסף

ללא מגבלת תואר או זמן שהייה בחו"ל

מנהלת תנופה

רשות החדשנות

אתר תכנית תנופה

 

לפרטים נוספים: יעקב פישר, מנהל תכנית תנופה  

תמיכה במסגרת חוק המו"פ

השתתפות בהוצאות מו"פ של חברות מבוססות מו"פ  

מיועד לחברות מו"פ ישראליות

רשות החדשנות

נוהלי תמיכה בתכניות מו"פ

 
 
 
 

השתתפות בעלות העסקת ישראלי חוזר

הכרה בתקרת שכר מוגדלת ל"תושב חוזר"

תקרות השכר שיוכרו לתושב חוזר תהיינה עד 35,000 ₪ (לפני תקורה) ובכפוף לבדיקת הזכאות

רשות החדשנות

נוהל תמיכה – סעיף 3.11.2