מערכת הבריאות בישראל

 
 
 

ביטוח הבריאות הממלכתי מקנה לכל אזרח בישראל גישה למגוון רחב של שירותים רפואיים. פרק זה יעסוק בביטוח הבריאות, בזכויות אותן הוא מקנה ובדרכים בהן ניתן להשלים אותו באמצעות ביטוח נוסף באחת מקופות החולים או בסוכנויות הפרטיות.