אזורי מגורים - מידע השוואתי

 
 
 

מדינת ישראל אמנם קטנה בגודל, אולם השוני בין אזורי המחיה גדול מאוד, ולכל אזור יתרונות וחסרונות משל עצמו. מרחקים שבמדינות כמו ארה"ב נראים מזעריים, חוצצים בארץ בין מדדי איכות חיים, עלויות ומדדים נוספים. בפרק זה נביא מידע ומראי מקום לרשויות המקומיות השונות,  השוואת עלויות מחייה, מדדי חינוך ומדדים נוספים כמו גם תכניות קליטה ספציפיות במקומות שונים בארץ.