סיוע התכנית בהשמה באקדמיה

 
 
 
בחלקו האחרון של טופס הרישום לתכנית באפשרותך לבחור "מעונין לחזור לאקדמיה". בחירה זו תפתח חלון נוסף עם לינק לרישום למרכז הקשר של האקדמיה, בקשה לרישום בכתובת מייל זהה בשתי התכניות ובקשת אישור לשיתוף מידע (הכל לבחירתך כמובן). מרכז הקשר של האקדמיה יטפל בכל נושא מציאת המשרה באקדמיה ואנחנו נמשיך לתת לך תמיכה ומתאם קשר לכל הקשור בתהליכי החזרה לארץ. שים לב שבאפשרותך לסמן בו-זמנית את שתי הקטגוריות: מציאת עבודה הן בתעשייה והן באקדמיה. במקרה זה תמשיך התכנית להציע לך גם משרות רלוונטיות עבורך בתעשייה הישראלית.
 
ביולי 2007 הקימה האקדמיה את מרכז הקשר בין האקדמיה לבין מדענים ישראלים בחו"ל. מטרת המרכז היא לסייע למדענים ולחוקרים ישראלים השוהים בחו"ל למצוא מקום עבודה מתאים בתוך הקהילה המדעית בארץ. האקדמיה מודאגת מהתופעה המכונה "בריחת מוחות" ומן העובדה שחוקרים ישראלים רבים הנמצאים בחו"ל משתוקקים לחזור ארצה, והיו עושים זאת אילו רק יכלו למצוא עבודה מתאימה ומאתגרת.

מאז הקמתו אוסף המרכז מידע עדכני על המשרות הפנויות בתחומי הדעת השונים באוניברסיטאות, במוסדות המחקר ובמכללות האקדמיות בארץ ושולח אותו לקבוצות חוקרים הנבחרות לפי תחומים מקצועיים. כמו כן מסייע מרכז הקשר באופן פרטני לפונים אליו ביצירת קשר ישיר עם הגורמים הרלוונטיים בתחומי עיסוקם. המרכז מסייע בגישור בין הישראלים הרחוקים, שלעתים מרגישים מנותקים, לבין המוסדות האקדמיים בארץ. עזרה מושטת גם לחוקרים שנולדו לישראלים השוהים תקופות ארוכות בחו"ל, למדענים עולים ולתושבים אקדמאים שכבר חזרו מחו"ל אך טרם מצאו עבודה.

 
התכנית הלאומית להשבת אקדמאים פועלת בתאום ושיתוף מלא עם מרכז הקשר של האקדמיה והכל על מנת לתת לכם את השירות הטוב ביותר בהתאם לצרכים שתגדירו אתם