איך תסתייעו בנו?

 
 
 
התכנית נמצאת בקשר אישי וישיר עם עשרות מעסיקים בתעשייה, באקדמיה ובמוסדות הרפואה בישראל ועם מרכז הקשר של האקדמיה למדעים. לאקדמאי הנרשם לתכנית ומסמן שהוא מעוניין לחזור לישראל בשנה הקרובה מוקצה מתאם קשר אישי שתפקידו ללוות אותך בכל הקשור לתהליכי החזרה לארץ ובראש וראשונה בסיוע במציאת עבודה.
לאחר רישום לתכנית תוקצה לך סיסמה שתאפשר לך להיכנס למתחם האישי שלך באתר התכנית. במתחם זה תוכל לעקוב אחר כל ההתכתבויות בינך לבין מתאם הקשר שלך ואנשי התכנית בכלל. הסיסמה תאפשר לך גם לצפות בכל המעסיקים הרשומים לתכנית ובמגוון המשרות הנמצאות באתר התכנית.
* התכנית מסייעת עד לשלב מציאת עבודה ראשונה בארץ (על ידי התכנית או באופן עצמאי) ולא יותר משנה לאחר החזרה לארץ.
 
להלן תרשים הסבר על האפשרויות השונות לחיפוש עבודה למעוניינים לחזור לאקדמיה ולתעשייה. פרטים נוספים והנחייה בשימוש באתר תוכל לקבל ממתאם הקשר שלך.