הטבות ייחודיות של התכנית

 
 
 
התכנית שוקדת על פיתוח כלים חדשים וייחודיים לחוזרים דרך התכנית. במדור זה נרכז עבורכם את הכלים הייחודיים של התכנית, שעומדים לרשותכם בנוסף לכל הכלים והתכניות הנוספות של משרדי הממשלה והארגונים השונים המפורטים בפרק זה.
כדאי לעקוב ולהתעדכן!!